praktijkklavertjevijf-tarieven

De Levensjas

Voorstelling

De Levensjas is een voorstelling voor de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool en wordt klassikaal uitgevoerd. De lange rode jas met allerlei zakjes met voorwerpen wordt aangetrokken, in de voorstelling vertel ik via de levensjas over het leven met zijn vele facetten. De jas en haar inhoud staan symbool voor de verschillende fase in het leven. Het leven kan lang zijn maar ook kort. Het leven is spannend en kent veel verassingen. In je leven doe je veel herinneringen op; prettige maar ook minder goede. De kinderen en leerkrachten worden uitgenodigd om eigen ervaringen te delen op een heel laagdrempelige en plezierige manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De Levensjas laat kinderen ervaringen verwerken op hun eigen natuurlijke manier.

Waarom deze voorstelling?

Een groot aantal kinderen krijgt tijdens de basisschool periode te maken met een overlijden in de nabije omgeving. Ook als kinderen nog geen ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, is het belangrijk dat ze kennismaken met het onderwerp “omgaan met verlies”. Op deze wijze kunnen zij zichzelf beter staande houden als ze met ziekte/overlijden in aanraking komen. De levensjas maakt moeilijke onderwerpen als rouw en verlies bespreekbaar.

De levensjas op school

Als u als school dit programma wilt ontvangen volgt er eerst een kennismakingsgesprek. Dan een intake met de docent(en) van de klas(sen) waarin de levensjas gegeven gaat worden. Als school ontvangt u een brief met informatie voor de ouders maar ook een lesbrief over de levensjas. Het programma zelf duurt ongeveer twee uur. Eerst de voorstelling dan een kringgesprek, daarna maken we een herinneringstentoonstelling en sluiten we gezamenlijk af waarbij de kinderen een fluistersteen meekrijgen als herinnering.